logo
Gemiddeld aantal Fitissen per CES-periode (over 10 jaar)
Bergumermeer C47




Verhouding jong/oud bij Fitissen tijdens CES-periodes
Bergumermeer C47